Βion 3 TV Campaign

Στρατηγική & Δημιουργικός Σχεδιασμός Καμπάνιας με τηλεοπτικό σποτ για τo συμπλήρωμα διατροφής Bion 3 της εταιρίας Cana Laboratories.

Κεντρική ιδέα: η έντονη καθημερινότητα.