Καμπάνια για την Ακράτεια

Στρατηγική & Δημιουργικός Σχεδιασμός Ενημερωτικής Καμπάνιας με τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, καταχώριση στον Τύπο και ειδική προωθητική ενέργεια για την Ακράτεια, για λογαριασμό της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, σε συνεργασία με την εταιρία Μ.Πιτσιλίδης.

Κεντρική ιδέα: Μην το κρατάς άλλο μέσα σου.