Χαλιά Αιών TV Campaign

Στρατηγική & Δημιουργικός Σχεδιασμός Καμπάνιας με τηλεοπτικό σποτ για την περίοδο των εκπτώσεων στα Χαλιών Αιών.

Κεντρική ιδέα: τιμές από το 1922 (έτος ίδρυσης της Χαλιά Αιών).