Στρατηγική & Δημιουργικός Σχεδιασμός Καμπάνιας με τηλεοπτικό σποτ για τα Nachitos της El Sabor.

Κεντρική ιδέα: Κυκλο… φορούν παντού!