Έκθεση Ολυμπιακών Ενθυμημάτων TV Campaign

Δημιουργικός Σχεδιασμός καμπάνιας με τηλεοπτικό σποτ για την 18η Παγκόσμια Έκθεση Ολυμπιακών Ενθυμημάτων, σε συνεργασία με την εταιρία Politics.

Κεντρική ιδέα: ο πλούτος της ιστορίας μας μέσα από αριθμούς.