Εστιατόριο Γιορτή Brand Identity Redesign

Δημουργικός Σχεδιασμός νέου Λογοτύπου, Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας και Υλικών Επικοινωνίας & Προβολής, Σχεδιασμός Μενού του Εστιατορίου Γιορτή

Κεντρική Ιδέα: celebration

Loading
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-LOGO
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-LOGO
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-SOUPLAT-FISH
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-SOUPLAT-MEAT
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-SOUPLAT-PASTA
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-SOUPLAT-SALAD
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-SOUPLAT-SNACK
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-SOUPLAT-DESSERT
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-BANNERS
A3-DESIGN-GIORTI
A3-DESIGN-GIORTI
A3-DESIGN-GIORTI
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-SIGNS
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-UNIFORMS
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-BOTTLE
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-CAFE-MENU
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-WINELIST
A3-DESIGN-GIORTI-MENU
A3-DESIGN-ΓΙΟΡΤΗ-POSTER