Εστιατόριο Κιουζίν Brand Development

Δημιουργία Ονόματος, Δημουργικός Σχεδιασμός νέου Λογοτύπου, Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας και Υλικών Επικοινωνίας & Προβολής του Εστιατορίου, Σχεδιασμός Μενού

Κεντρική Ιδέα: Γεύσεις όπως παλιά

Loading
A3-DESIGN-KIOUZIN
A3-DESIGN-KIOYZIN-IDENTITY
A3-DESIGN-KIOUZIN