Κρεοπωλείο Λαϊλιάς Print Campaign

Στρατηγική & Δημιουργικός Σχεδιασμός Καμπάνιας Καταχωρίσεων για το Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Λαϊλιας.

Κεντρική ιδέα: βλάχοι.

Loading
A3-PRINT-ADS-LAILIAS
A3-PRINT-ADS-LAILIAS
A3-PRINT-ADS-LAILIAS